Kanot, kajak eller kanadensare?

Kanot, kajak eller kanadensare?

Du vill lära dig paddla och har hört olika benämningar användas. Vad är det som gäller och vilken typ avfarkost ska jag välja; kanot, kajak eller kanadensare? När det gäller dessa benämningar råder det viss begreppsförvirring.  Det finns alltså olika sorters kanoter lämpade för olika utövningar och som kommer till sin rätt under olika förhållanden.

 

Kanot är ett samlingsnamn

Kanot är ett samlingsnamn för olika mindre smala farkoster som vanligen drivs framåt av muskelkraft och paddel (även segel förekommer). En kanot är en spetsgattad farkost med både för- och akterstäv, kan vara helt öppen eller försedd med ett däck med en eller flera sittbrunnar. Benämningen kanot härstammar från ett karibiskt ord, canoa, som betyder båt. I Svenska språket är kanot ett samlingsnamn för de två huvudtyperna kajaker och kanadensare. Kanoter av olika typer har funnits i stort sett på alla platser där människan varit bosatt. Byggnadssätt och byggmaterial har dock varierat efter olika regioners förutsättningar och behov.

Kanadensare och kajaker

De nordamerikanska indianernas kanoter är i Sverige kända under namnet kanadensare. De var ursprungligen klädda med näver eller skinn. Idag byggs de i fanér, aluminium eller plast. Kajaken har arktiskt ursprung, är alltid däckad och försedd med en eller två sittbrunnar. De var ursprungligen byggda på ett skelett av drivved eller ben klätt med skinn eller kanvas. Moderna kajaker görs i glasfiber eller polyeten. En speciell variant är faltkajaken med en stomme av trä eller aluminium klädd med gummiduk eller syntetmaterial och är hopfällbar. Kanadensare paddlas med enkelpaddel, kajaken med dubbelpaddel.

Fem skäl varför Kajaken är överlägsen

Generellt gäller att kanadensaren lämpar sig bäst för lugna insjövatten och vattendrag där vindar inte får stort spelrum medan kajaken är mer lämpad för öppnare vatten där den klarar vind och sjö betydligt bättre än kanadensaren.

  1. Kajaken är säkrare

Skrovformen är det som egentligen skiljer de olika typerna åt.  Och som avgör vilka egenskaper farkosten har.  En kanots skrovform är alltid ett resultat av kompromisser. Kraven är ofta motstridiga såsom styrka och manövrerbarhet. Kanadensaren är flatbottnad. Kajakens skrov är oftast en kombination av V-form och rund form. Stäv och akter är V-formade och mittdelen mer eller mindre rund. Det säkraste är att möta vågorna med stäven framifrån. Men även vid sidosjö följer kajaken lättare med vågrörelserna och upplevs därför som säkrare. Dessutom har kajaken ett däck kombinerat med en sittbrunnsöppning som kan täckas över med ett kapell som hindrar vatten från att tränga in. En våg kan skölja över kajaken utan att vatten tränger in. Kajaken har dessutom ofta en slags köllinje; ingen riktig köl men en upphöjning som ger viss kursstabilitet och till viss del motverkar att kajaken slår runt lika lätt som en flatbottnad farkost.

 

  1. Kajaken är bekvämare

En kajak är ergonomiskt bättre skapad för kroppen än kanadensare. Du sitter bekvämare och kan ha direktkontakt via höfter och säte med kajaken och får då en bättre balans och upplever att du behärskar farkosten bättre. Kajaken är helt enkel roligare att paddla. Du sitter också bättre skyddad mot väder och vind eftersom du kan täcka sittbrunnen med ett kapell.

 

  1. Kajaken är mer lättmanövrerad

I en kajak sitter du i princip i höjd med vattenytan eller faktiskt ofta strax under. Det ger stabilitet och komfort och gör att dina paddlingsrörelser ger ett direkt utslag på kurs och hastighet. Med dubbelpaddel kan du lätt göra korrigeringar. Kajakens skrovform gör att den lättare håller rätt kurs utan att svaja fram och tillbaka i färdriktningen. Kajaken är dessutom nästan alltid försedd med skädda eller roder som gör den extra kursstabil och, om du har roder, lättare att också ändra kurs med.

 

  1. Kajaken är bättre att packa

Ska du ta med packning finns i kajaken oftast både för- och akterutrymmen med tättförslutande vattentäta lock. Packningen är väl skyddad mot väder och vind och ligger stabilt när kajaken rör sig. Tyngdpunkten blir låg och stabiliteten blir bättre. Sittbrunnen kan också ta emot viss last som behöver vara lättåtkomlig under färd. Sittbrunnen täcks lätt över. Kajakens däck kan också utnyttjas. Här kan du fästa karta och kompass och dricksvattenflaska kan klämmas in under däckslinorna.

  1. Kajaken är snabbare

Kajaken som farkost är generellt lättare att hantera. Skrovformen i kombination med dubbelpaddeln gör att den blir betydligt snabbare. I kajaken kan du hålla emot bättre med ben och fötter och får därmed större kraft i paddeltagen. Om du inte paddlar dubbelkajak paddlar du dessutom ensam och kan bestämma takt och fart själv utan att behöva anpassa dig till en medpaddlare.