En kajaktur i Oxelösund – Femöre runt

En kajaktur i Oxelösund – Femöre runt

Halvön Femöre är ett naturreservat nära Oxelösunds centrum och mycket naturskönt beläget med vidunderlig utsikt över öppet hav och skärgård. Ursprunget till halvöns namn är omtvistat. En tolkning är att ”ör” i äldre språkbruk betydde sten eller naturhamn. Nersprängt i urberget finns en försvarsanläggning med kustartilleribatteri, nedlagt 2003, och numera ett museum. Längst ut på udden ligger fyren Femörehuvud med fyrvaktarbostad. En kajaktur runt halvön blir lite av en utmaning när havet ligger på, vid lugnt väder tar du dig runt utan problem. Belöningen är en spännande tur runt hela Femörehalvön, paddling genom Oxelösunds djuphamn och genom den smala Femörekanalen. På vägen kan du stanna till vid något matställe och inta en god lunch.

Start och mål: Bad- och campingplatsen på Jogersö (Bärning 200 meter om du har egen kajak. Kajakuthyrningen ligger nere vid stranden).  Alternativt småbåtshamnen strax före bron över till Jogersö eller vid kanotklubben på Femöre. Till Jogersö följer du skyltning från infarten till Oxelösund strax före bron över järnvägen.

Längd: 14 km (vid start från Jogersöbadet)

Svårighetsgrad: Medel, vid blåsigt väder svår

Turen bjuder på: Både skyddad skärgårdspaddling och öppet hav, fyrar, hamnanläggning, smal kanal, restauranger intill vattnet, badplats.

Kajakuthyrning: Kajak och Fritid, Oxelösund (vid Jogersöbadet); info@kajakochfritid.se; telefon: 070-6449776, hemsida: www.kajakochfritid.se

Oxelösunds kommun ger ut en karta över kommunen som utdelas gratis bl.a. på turistbyrån belägen i centrum. Den kartan duger gott som vägledning för denna tur. Turen beskrivs i riktning motsols och med start och mål från Jogersö camping och kanotuthyrning. Från badet paddlar du ut ur viken, håll vänster sida och följ stranden av Jogersö söderut till sydligaste udden, Nötudden som du rundar åt vänster, österut. Håll kurs mot bebyggelsen på Gölholmen, tidigare en ö men numera den västligaste delen av Femöre. Passera förbi Myrskär och Stångskär som du har på höger sida. Efter Stångskär viker du höger och strax vänster in genom Inre Ramnösund, det smala sundet mellan Gölholmen och den lilla ön Ramnöklubb. Känner du för att rasta här kan du runda Ramnöklubb och paddla in i viken Ramnöugnen på Ramnös västsida. Här finns toa och rastplats. En blåmarkerad vandringsstig leder runt hela Ramnö.

Paddla tillbaka genom Yttre Ramnösund, eller om vädret tillåter runda Ramnö, och fortsätt österut längs Femöre. Här ligger havet öppet och sjögången kan bli riktigt hög men vid lugnt väder är det inga problem att passera här. Vid Gubbenshål på Femöre kan du rasta. Här finns toa och en altan att slå sig ner på. Framför dig ligger nu Femörehuvud, den bergiga och imponerande sydspetsen av Femöre där fyren och fyrvaktarbostaden längst ut utgör kronan på verket. I berget finns också en numera nedlagd befästning med långskjutande kanoner. Den är vissa tider öppen för allmänheten att besöka. Du viker vänster efter Femörehuvud och närmar dig nu Oxelösunds djuphamn, en imponerande anläggning. Här passerar stora fartyg alla tider på dygnet men håller du dig inte alltför långt ut från land är det ingen fara. Orangefärgade lotsbåtar passerar också ofta. Udden Ljungholmen måste du runda på utsidan och därefter kommer du fram till Österviken med fiskehamn, småbåtshamn och gästhamn. Vid gästhamnen finns en matservering och övernattningsstugor. Fortsätt längs stranden av Femöre fram till nästa småbåtshamn som du paddlar in i, håll till vänster om ön Stora Björn vid inloppet. Mitt emot ön på fastlandssidan finns en restaurang med gästhamn. Längst in i hamnområdet övergår hamnbassängen, egentligen en havsvik, i Femöreskanalen, en grävd kanal som skiljer Femöre från fastlandet. Du kommer ut i Femöresfjärden där du i fonden bakom några mindre öar ser Jogersö som du startade från. Följ fastlandssidan, på höger sida om dig i färdriktningen. Passera en småbåtshamn på höger sida och paddla in under bron över till Jogersö. Följ stranden på vänster sida, Jogersö, runda öns västsida och du är tillbaka vid startpunkten.

Olle Persson