Kajakpaddling i Trosa skärgård

Kajakpaddling i Trosa skärgård

Trosa havsbad – Kråmö tur och retur

Trosa skärgård är lätt tillgänglig med kanot från Trosa hamn. Skärgården domineras av de två större öarna Askö och Fifång och de tre stora öppna fjärdarna, från norr Svärdsfjärden, Asköfjärden och Yttre Hållsfjärden. På dessa öppna fjärdar får vinden lätt stort spelrum vilket kan göra paddlingen svår och obemästrad i vissa situationer. Däremot ger bandet av mindre öar mellan Fifång och Askö betydligt mer skydd och lä för vindar och gör därmed den delen av skärgården lättillgänglig. Bokö – Oxnö, Kråmö, Grytan och Korpen ligger som ett radband närmast fastlandet. Hit tar man sig via den smala kanal som skiljer Hämö strax utanför Trosa från fastlandet. De flesta av öarna ingår i naturreservat. På Bokö – Oxnös nordvästra udde ligger Julaftons fyr, egentliga namnet är Bokö fyr, som fått sitt namn när ett fartyg förliste här i snöstorm.

Kråmö är ett lämpligt mål för en dagstur, särskilt om du inte är särskilt van paddlare. Kråmö hyser ett gammalt skärgårdshemman med anor från 1600-talet. På 1940-talet inköptes Kråmö av en företagare som byggde stugor för sina anställda. Numera ägs ön av Trosa kommun som hyr ut stugorna. Här finns en hamn i form av bryggor som vissa tider också angörs av turbåt från Trosa hamn.

Start och mål: Lämpliga iläggningsplatser är Trosa havsbad vid Rävuddens bad- och campingplats på ön Öbolandet utanför Trosa hamn. Ön har broförbindelse med fastlandet. Be i receptionen att få lägga i kajakerna vid sjösättningsrampen innanför bommarna till campingplatsen och parkera enligt anvisningarna. Här kan du också hyra kajak. En annan lämplig plats är småbåtshamnen intill bron över till Öbolandet. En tredje plats är vid Stensunds folkhögskola strax norr om Trosa som även har kajakuthyrning. Mål är Kråmö. Du återvänder till startplatsen.

Längd: 12 km

Svårighetsgrad: Lätt på gränsen till medel.

Karta: Terrängkarta Sörmlands skärgård, skala 1: 50 000, tryckt på vattenavvisande material.

Turen bjuder på: Skärgårdsö med skärgårdsby, smal kanal, öppna men relativt skyddade fjärdar, fyr.

Kajakuthyrning: Trosa havsbad, Rävuddsvägen 42, 619 31 Trosa; www.trosahavsbad.se. Stensund, Trosa; www.stensund.se; www.skanpol.se; telefon: 0739-532419

Från Trosa havsbad vid Rävudden tar du sikte på ön Hämö tvärs över fjärden. Du korsar då på vägen inseglingen till Trosa hamn så se upp för annan båttrafik. Gå till höger om Hämös nordspets, följ öns stränder söderut mot vassbältet du ser framför dig. I vassbältets vänstra del närmast Hämö öppnar sig en kanal. Här står också en skylt som anger högsta fart genom kanalen till 3 knop. I kanalen har du Hämö på vänster sida. Ute ur kanalen fortsätter du följa Hämös strand åt vänster, kompasskursen är då nästan rakt österut. Du ser fyren Julafton med den gula fyrvaktarbostaden på nästa ö, Bokö – Oxnö, framför dig i färdriktningen. Paddla förbi fyren på samma kurs, dvs med fyren på höger sida. Är vinden nordlig kan det vara idé att i stället paddla på andra sidan om Bokö – Oxnö. Passera Brännskär, som har en sandstrand på västligaste udden, och angör nästa ö, Kråmö, på nordsidan. Här finns en stor träbrygga och flera rödmålade stugor. Gå iland vid stranden alldeles bortom bryggan. Bebyggelsen ligger på ängarna intill bryggan. Hela området ägs av Trosa kommun. Du kan hyra in dig i någon av stugorna genom Trosa turistbyrå. Ön angörs sommartid av turbåt från Trosa hamn. Tillbaka paddlar du förslagsvis samma väg du kom.

Olle Persson

Trosa Kråmö Brygga

Kråmö brygga