Kajakpaddling vid Fyrudden – Häradsskär

Kajakpaddling vid Fyrudden – Häradsskär

Häradsskär ligger som den breda Östgötaskärgårdens sista utpost i söder. Här möter du öppet hav med ändlös horisont från de kala klipporna där Heidenstamfyren från 1863 vägleder sjöfarare på väg in mot kusten. Det kan vara ett litet äventyr att bara ta sig hit med kajak. Du kan övernatta i någon av stugorna på ön om du bokar i förväg eller ta med eget tält.

Start och mål: Fyrudden, en fiskehamn utanför Valdemarsvik; alternativt Eköns camping med kajakuthyrning strax söder om Fyrudden.

Längd: 22 km tur/retur

Svårighetsgrad: Medel på gränsen till svår. Sista 3 kilometrarna ut till Häradsskär går över öppna vatten utsatta för väder och vind.

Turen bjuder på: Finskuren skärgård, Sandö fyr vid farleden in i skärgården, lagun, öppet hav, gammal lotsstation och Heidenstamfyr på Häradsskär.

Kajakuthyrning: Ostkusten kajak, Kustcamp Ekön, Gryt. www.ostkustenkajak.se; telefon: 073-0410388

Min paddeltur

Från Fyruddens hamn korsar jag den öppna fjärden rakt österut mot Kättilö, an av de året-runt-bebodda öarna i denna del av skärgården. Jag följer öns västra strand söderut ner till sydligaste udden, Bådudden. Här skymtar jag öppet hav i söder mellan Kviholmen och Lilla Barnsö. Det är sen eftermiddag och med en värmande sol i ryggen har jag bestämt mig för att göra en kvällspaddling till Häradsskär för att känna på öppet hav och njuta av den vackra solnedgången till havs. Dagens vågspel förstärkt med eftermiddagens sjöbris ger fortfarande en något gropig färd när lä inte erbjuds bakom öar och skär. Men norr om Barnsö är det lä. Jag kommer ut i den yttre farleden in i skärgården söderifrån. Bara några sena seglare stör stillheten i den annars ganska livligt trafikerade farleden. Sandö fyr visar inseglingen söderifrån och här är öppet hav om styrbord. Efter Vässlingsö paddlar jag snabbt in i Alsundet och viker höger in i lagunen som omges av Lisselfjärd och Ekholmen i söder och Långholmen i norr. Detta är ett populärt ställe för båtfolket men just nu är det tyst och stilla. Inga båtar synes. Det börjar skymma när jag sätter kurs rakt mot Häradsskär över öppet vatten. Nu har vågorna lagt sig. Det är tyst och stilla. Ett fantastiskt rosa kvällsljus vilar över vattnet. Fyren och lotsutkiken på Häradsskär avtecknar sig skarpt mot horisonten tre kilometer längre ut i havet. Jag går iland i den lilla hamnen på västra sidan av Häradsskär. Ett bra alternativ att gå iland är annars i sundet mellan Häradsskär och Stångskär. Bäst är då att komma norrifrån då den södra infarten är på gränsen till för grund att passera. På Stångskär nedanför fyrpersonalens gamla bostäder finns en jämn gräsyta att landa vid. Utsikten från klipporna över havet är nästan magisk i det sena kvällsljuset som speglar sig i lotsutkikens tornfönster. Fyrplatsen består egentligen av två öar, Häradsskär och Stångskär, förbundna med varandra via en spång. Men jag hinner inte utforska detta närmare denna gång. Jag äntrar kajaken igen efter en kort matrast och börjar återfärden samma väg jag kom. Nu på återvägen är vattnet helt stilla. Öarnas mörka siluetter speglar sig i vattnet och de kvarvarande skuggorna blir allt längre. Sandö fyr vid leden in i skärgården söderifrån avtecknar sig dock väl. Det hinner bli nästan mörkt innan jag kommer fram till Barnsö där jag slår upp kupoltältet på en klippa på öns sydvästra sida där jag tidigare övernattat för många år sedan.

Nästa morgon bjuder på solsken och svaga vindar. Den öppna fjärden Flisdjupet i söder ligger lugn, sjön häver sig i tunga mjuka dyningar. Det är inga problem att sjösätta. Jag följer sydsidan av raden av öar som avgränsar den täta skärgården norröver mot öppet hav i söder. Kviholmens och Skrakholmens klippiga sydstränder passeras på styrbords sida. Snett akteröver skönjer jag siluetten av fyren och radarmasten på Häradsskär i motljuset. Jag korsar Flisörännan över till Eköns camping- och badplats där jag går iland intill kajakuthyrningen. Jag tar ett hastigt bad vid flytbryggan strax utanför och lagar till en soppa på stormköket innan jag återigen kryper ner i sittbrunnen. Jag paddlar genom Flisörännan norrut. Här löper den inre farleden längs kusten så båttrafiken kan stundtals bli livlig. Nu är det lugnt, bara ett fåtal nöjesbåtar passerar i maklig fart. Framför mig ligger nu Fyruddens hamn. Jag rundar piren och paddlar norrifrån in till rampen som ligger på nordsidan av hamnkomplexet. Här stör inga andra båtar. Jag går iland och drar upp kanoten så att den inte ligger i vägen.

Historia kring området

Häradsskär och Stångskär bildar en egen liten arkipelag längst ut i havsbandet. Nu finns inte längre några fastboende kvar men här har funnits folk sedan hundratals år tillbaka. Redan under tidig medeltid uppehöll sig fiskare här säsongsvis. 1697 fastslogs att Häradsskär skulle ha fast lots. 1775 bodde sju lotsfamiljer på ön. På Stångskär fanns tidigt ett stångmärke i form av en hög stång med en vit tunna överst. Stångmärket omnämns redan på 1600-talet och har givit ön dess namn. År 1745 ersattes den av båk, då ansedd som landets vackraste. År 1863 ersattes båken av en Heidenstamfyr av järn och därmed flyttade fyrpersonal ut på Stångskär och befolkningen ökade därmed ytterligare. Åren 1888-1935 bodde så många här att det krävdes en skola. 1960 elektrifierades fyren och krävde därmed ingen bemanning. Lotsning pågick fram till 1968. Fyren är en så kallad angöringsfyr, utifrån havet ska man med hjälp av fyrens karaktär kunna finna säkert sin position och angöra kusten och farlederna närmast kusten. Andra typer av fyrar är ledfyrar och ensfyrar.  Öarna befästes under 2;a världskriget och kalla kriget. Numera är detta borttaget eller demolerat. En modern femtio meter hög radarmast finns dock kvar som tillhör försvaret.