Med kajak genom Stockholms södra skärgård

Med kajak genom Stockholms södra skärgård

Start och mål: Trosa havsbad och Sollenkroka brygga.

Längd: 167 km

Svårighetsgrad: Den beskrivna turen är vid blåsigt väder svår men alternativ sträckning närmare fastlandet blir mindre känslig. Vid lugnt väder medelsvår.

Turen bjuder på: Ytterskärgård och öppna fjärdar, öppet hav, kända skärgårdsmiljöer, kända fyrplatser, gammal tull- och lotsplats, naturum.

Från Trosa in i Stockholms södra skärgård

Trosa sägs vara världens ände men är trots det, eller kanske tack vare det, en bra startpunkt för en tur genom Stockholms södra skärgård. Från Trosa havsbad paddlar vi förbi fyren Julafton och längs en rad av mindre öar som ger lä ut mot öppet hav. Efter Fifång kommer en längre överfart på knappt två kilometer över farleden in mot Södertälje. Dimman ligger tät och vi lyssnar intensivt efter annalkande fartyg. Precis när vi kommit över dyker ett fartyg tyst upp ur dimman men då är vi redan förbi. När vi passerar Örudden längst ut på Torö skönjer vi Landsorts fyr ute på ön Öja nästan rakt i söder. Nu har vi kommit in i Stockholms skärgård och vänder efterhand av mot norr. Efter den vida fjärden mot Järflotta och övernattning vi på Arnholmarna passerar vi det smala Draget med rester av gamla pålverk. Detta smala vattendrag ingick i Kung Valdemars segelled, en seglingsbeskrivning från 1200-talet.

Kung Valdemars segelled

För mer än 700 år sedan nedtecknades ett dokument som beskriver sjövägen längs den svenska Östersjökusten från ön Utlängan i Blekinge till Arholma i Stockholms norra skärgård. Segelleden fortsätter sedan österut via Åland och Finlands södra kust och slutar i Reval, nuvarande Tallin i Estland. Seglingsbeskrivningen nämner en lång rad ortnamn längs med kusten. Dokumentet ingår i Kung Valdemars jordebok från 1200-talet. Upphovsman till Jordeboken var den danske kungen Valdemar II Sejr som regerade mellan 1202 och 1241. År 1219 erövrade han Estland som sedan kom att lyda under Danmark fram till 1346

Vi närmar oss Utö

När vi i norr skymtar Nynäshamn över skogsranden viker vi av österut. Framför oss ligger två helt öppna fjärdar, Gårdsfjärden och Danziger Gatt och emellan dessa den lilla ön Mällsten. Lätt vind och solsken gör den milslånga överfarten möjlig. Ligger vinden på här är överfart inte att rekommendera. En flock Tordmular flyger nyfikna tätt över våra huvuden innan vi når fram till Nåttarö med vänliga sandstränder att rasta vid. Härifrån har vi nu tänkt att om vädret tillåter paddla i ytterskärgården förbi Huvudskär, Fjärdlång, Bullerö till Sollenkroka på Vindö strax norr om Stavsnäs. På många av de öar vi passerar syns rester av befästningar, t.ex. på Mällsten och Utös östsida, från ofredsåren under förra seklet. Vi övernattar på en liten holme utanför Hamnudden på Utö.

Besök på Huvudskär och möte med paddlarkompis

Huvudskär ligger längst österut i denna del av skärgården och längst ut mot öppet hav. I sommarvärme, sol och lätt bris passerar vi först den märkligt kupolformade ön Borgen och når mitt på dagen fram till Huvudskär. Här finns en gammal lots- och tullplats, en fyr från 1930-talet och ett litet vandrarhem inrymt i det gamla tullhuset. På ön råder vattenbrist så vatten måste medtagas. Det gäller för övrigt nästan överallt i ytterskärgården. Men nu ökar vinden, sjöbrisen får fritt spelrum här ute på de öppna fjärdarna. I sidovind pressar vi oss åt nordväst in till Fjärdlångs västsida som ger bättre lä. Vi har stämt möte med en kompis och tillbringar kvällen på solvarma klippor berättandes skrönor och paddlarminnen. För några år sedan gjorde vi en långtur längs Grönlands västkust och året dessförinnan en tur norr om Lofoten i Norge. Fjärdlång är ett naturreservat där det även finns ett vandrarhem.

Vi skiljs åt nästa morgon och paddlar ut mot Ängsön och följer de yttersta skären förbi Biskopsön och Söderö till Långviksskär. Färden blir jobbig i gropig sjö med ihållande vind, nu från norr dvs. motvind. Utan vindtäta paddlarjackor hade vi måst ligga still och avvakta bättre väder. Även om vinden inte är direkt kylig suger den snabbt ut kraften i kroppen. Man blir nedkyld och lätt sjösjuk om det gungar mycket.

Vidare norrut till Långviksskär och Bullerö

Långviksskär är ett naturreservat som består av en mängd låga skär med trånga passager emellan och är ett mycket trevligt område att paddla genom. Området är utsatt för väder och vind och kräver bra väder för att paddla till. Cirka 8 kilometer rakt norrut ligger Bullerön, ett naturreservat väl värt ett besök. Motvinden håller i sig och vi når fram till den lilla hamnen efter en jobbig paddling från kobbe till kobbe för att ta igen oss och pusta ut efter varje liten etapp. På ön finns ett naturum, gästhus och kulturstig.

Lugn paddling utanför farlederna fram till målet

Från Bullerön viker vi av åt nordväst och paddlar in mot Runmarö och närmare fastlandet. För att undvika fågelskyddsområdet väster om Bullerö får vi göra en vid sväng mot norr. Vi övernattar på en liten kobbe intill Munkön med märkliga geologiska stenformationer. Båttrafiken är tätare här närmare bebodda trakter. Vi paddlar längs Runnmarös östsida, förbi Söderby brygga. Sjörapporten igår kväll hade varslat om hårda vindar men därav blev intet. Vi får lugnt och fint väder hela dagen. Efter det smala sundet vid Skarp-Runmarö kommer vi ut i den hårt trafikerade farleden ut mot Sandhamn. En otrevlig passage som vi vill lämna bakom oss snarast möjligt. Vid Hasselö och Harö hittar vi en mycket smal passage, mycket lämplig för kajaker, och kommer ut i östligaste delen av Kanholmsfjärden. Här är lugnt och stilla. Överlag gäller för Stockholms skärgård att undviker man de mest besökta naturhamnarna och gästhamnarna och är tillräckligt långt ut från den exploaterade mellanskärgården är det lugnt och stilla och lätt att finna plats för rast och övernattning. Vi skänker en tacksam tanke till Skärgårdsstiftelsen som sett till att bevara stora områden fria från exploatering och öppna för det rörliga friluftslivet. Vi slår läger på Stora Skatholmen, en av få öar där du lätt kommer iland och kan slå upp ett tält i denna inre del av skärgården. Härifrån avslutar vi sedan denna veckolånga tur genom att paddla fram till Sollenkroka brygga där vänner möter upp.

Turen genomfördes första veckan i augusti och omfattade följande dagsetapper:

Trosa havsbad – Arnholmarna, 27 km. Arnholmarna – Albroskär 41 km. Albroskär – Huvudskär – Fjärdlång 26 km. Fjärdlång – Långviksskär 26 km. Långviksskär – ö intill Munkön 17 km. Munkön – Stora Skatholmen 24 km. Stora Skatholmen – Sollenkroka 6 km. Totalt 167 km

Olle Persson