Paddla kajak runt Lervik och Kobba klintar (Åland)

Paddla kajak runt Lervik och Kobba klintar (Åland)

Från Kobba klintar, en f.d. lotsstation, vid inloppet till Mariehamns hamn ser du de stora färjorna löpa in i hamnen utifrån öppet hav. På vägen korsar du två farleder så du måste se upp och hålla undan i tid. Du paddlar genom ett spännande skärgårdslandskap med både öppna fjärdar och trånga, smala sund mellan skären. Det här är ett idealiskt område för kajakpaddling där det på många ställen är för trångt för större fritidsbåtar. En lämplig endagstur.

Start och mål: Flytbryggan vid SGU kanotuthyrning, småbåtshamnen i Lervik.

Längd: 14 km

Karta: Terrängkarta L 233 Mariehamn

Svårighetsgrad: Lätt

Denna text är en fortsättning på tidigare artikel Paddla i Åländska skärgården kring Mariehamn.

Från flytbryggan i Lervik paddlar du rakt söderut och genom sundet ut i Styrsöfjärden där du viker styrbord, höger, och passerar sundet mellan Styrsö och Svinö. Följ Styrsös utsida söderut. Längs södra delen av stranden finns två små holmar, den nordligaste kan du runda på insidan genom en smal kanal. Framför dig ligger nu den öppna och vida Korsfjärden. Du korsar fjärden i sydvästlig riktning, mot Äskskär, som du rundar på sydsidan genom en smal passage. Runda Vattskär på norrsidan och Ärtskär på sydsidan. Härifrån ser du Kobba klintar framför dig. Det är i själva verket en samling små skär med trånga passager emellan med mycket sten och grynnor. På norra änden finns en liten väl skyddad hamn. Med kajak går du iland på norra sidan i hamnen. Här finns bord och bänkar att rasta vid. Sommartid finns servering.

Tillbaka rundar du Yttre Korsö på sydsidan. Då undviker du eventuella vågsvall från passerande färjor. Paddla upp mot Jungfruskär där du kan rasta vid bord och bänkar på öns västsida. Ön har Östersjöns största bestånd av idegran. En naturstig leder genom beståndet. Korsa återigen Korsöfjärden och följ Svinös västsida om inga färjor nalkas och vädret är lugnt. Annars paddlar du samma väg du kom, in i Styrsöfjärden och följer Svinös ostsida upp till utgångspunkten.

På Kobba klintar finns en gammal lotsstation, inrättad 1862 och bemannad till 1972. Den gamla lotsstugan är från 1862 och det nya lotshuset med sin mistlur från 1910. På lotshusets balkong står en staty av en lots gjord i trä av konstnären Juha Pykäläinen och spanar ut över havet. På en bergknalle intill står en staty av en målare med sitt staffli i färd med att måla av vyn över ön.

Lervik (alt Dragsvik på Järsö) – Nyhamn – Stora och Lilla Båtskär -Lervik

Vid lugnt väder kan du som paddlare ta dig ut till de yttersta skären i denna skärgård. Ensligheten, det utsatta läget, det öppna havet och den karga övärlden ger en överväldigande naturupplevelse. Fågellivet vid Båtskären är bara det värt ett besök. Du kan starta från Lervik eller lägga i vid Dragsviks brygga längst ner på sydvästra Järsö. Vid sistnämnda alternativ blir distansen hälften mot förstnämnda.

Start och mål: Flytbryggan vid SGU kanotuthyrning, småbåtshamnen i Lervik; alternativt vid Dragsviks brygga med sjösättningsramp på Järsö. Vid Dragsvik lägger du i kajaken innerst i småbåtshamnen vid en gräsbeväxt smal sluttning mot vattnet.

Längd: 28 km. Från Dragsvik 14 km.

Karta: Terrängkarta L 233 Mariehamn

Svårighetsgrad: Medel. Vid blåsigt väder svår

Från Lervik följer du Styrsös och Nåtös västsidor.  Notera att här går en väl frekventerad farled för småbåtar. Större fartyg kan förekomma men är ovanligt. Efter Gåsö viker du av mot Idskär och Gloskär. Här finns flera alternativa platser att rasta på. Via det lilla Fjärdskär paddlar du över Nyhamnsfjärden till Nyhamn. På nordsidan finns fina klipphällar att rasta vid. Sundet mellan Södra Nyhamnsklubben och Nyhamn ger lä för många vindar. Här finns en smal grund passage där kajaker kan ta sig igenom. Strax före passagen finns en sandstrand på höger hand. Här finns betande får så undvik att störa. Passagen härifrån över till Båtskären passerar en farled som trafikeras av de stora färjorna så håll utkik och håll undan i god tid. På Båtskären ser du redan på långt håll ett högt torn. Det är en rest från gruvhanteringen på öarna. All sådan verksamhet är emellertid nedlagd sedan länge. På Lilla Båtskär fanns tidigare också Nyhamns lotsstation. På Stora Båtskär finns en bostadsbyggnad, på Lilla Båtskär finns flera byggnader. Här finns inga fast boende men flera stora vindkraftverk som syns på mycket långt håll och därför lätt att navigera efter. Stora Båtskär kan vara svårt att angöra medan Lilla Båtskär har en riktig hamn på nordsidan och är desto lättare att angöra. Kring Båtskären är fågellivet intensivt, här häckar vanligtvis stora kolonier av sillgrissla och tordmule. Tillbaka paddlar du samma väg du kom om du inte vill paddla söder om Askö genom Pungö sund för att få lite omväxling.

Olle Persson