Paddla kajak vid Stendörren i Sörmland

Paddla kajak vid Stendörren i Sörmland

Skärgården kring Stendörren är belägen vid Sörmlandskusten mellan Nyköping och Trosa. Det är ett naturreservat som består av två delar, dels en fastlandsdel med intilliggande öar där flera nås till fots via hängbroar, dels en skärgårdsdel dit du bara tar dig med båt. På fastlandsdelen finns ett Naturum vid Aspnäset, öppet sommartid, och två uthyrningsstugor och flera vindskydd. (Naturum tel: 0155-263180, Länsstyrelsen i Sörmland tel: 010-223 40 00). Syftet med reservatet är att göra området tillgängligt för friluftsliv men observera att tältning är förbjuden på de delar du når till fots och väster om den inre skärgårdsleden. Strax innan parkeringsplatsen vid Stendörren finns en flytbrygga för sjösättning av kajaker. Hela området och särskilt skärgårdsdelen är mycket naturskönt. Du paddlar genom en labyrint av smala passager där du har nära till öppet hav hela tiden. Du har många fina klipphällar att välja mellan för rast eller övernattning.

Hur kommer du hit och var kan du sjösätta din kajak

För att komma hit följer du väg 219 mellan Vagnhärad och Nyköping. Du kan lägga i din kajak vid Studsviks brygga eller vid Stendörren.  Mot Studsviks brygga och Stendörren viker du av vid vägskylt mot Studsvik. Till Studsviks brygga fortsätt vägen förbi industrianläggningarna och ner till vattnet. Iläggning sker bäst från sjösättningsrampen längst ut längs bryggorna. Till Stendörren viker du av drygt 2 km efter avtaget från väg 219 åt höger, vägskylt Stendörren, och fortsätter till sista parkeringsplatsen före bommen. 150 meter före parkeringen visar en pil in åt höger till en flytbrygga för kanoter.

Paddla Stendörren runt

Stendörrens skärgårdsdel är unik i sitt slag. På ett litet område finns skärgårdens olika landskapstyper representerade, från innerskärgård till ytterskärgård. Ett Naturum beläget intill en av ostkustens mest kända leder förstärker dina egna upplevelser med lättillgänglig information. Det vackra landskapet där hav och land möts ger en intensiv naturupplevelse. Du kan kombinera paddlingsturen med en vandring inom reservatet. På öarna förbundna med fastlandet finns ett stort antal grillplatser och rastplatser.

Iläggning: Stendörren

Längd: 7,5 km

Svårighetsgrad: Lätt

Karta: Terrängkarta Sörmlands skärgård, skala 1: 50 000

Turen bjuder på: Lättillgängligt levande skärgårdslandskap, tät skärgård med smala passager mellan öarna, öppet hav, Naturum, iordningställda rastplatser

Du lägger i kajaken vid flytbryggan i en lugn vik omgärdad av klippor med gles tallskog. Paddla under hängbron över till Stora Krokholmen ut i Fladen och runda Runnudden med båtbryggor och Naturum strax innanför. Nu är du ute i den inre skärgårdsleden med ofta tät båttrafik. De betande djuren vid Aspnäset till vänster om dig håller landskapet öppet. Grundet mitt ute i farleden, Nordstjärnans grund, bevakas av en fyr, Fyrhuset, som har gamla anor. Farleden är svårnavigerad just här. Passera den smala passagen norrut som gett namn åt området, Stendörren, och runda Krampö åt höger, åt sydost. Större delen av Krampö ingår inte i reservatet. Du har nu en farled på vänster sida ute i sundet mot Ringsö. När du passerat Krampö har du ute på ett skär till höger om dig fyren Griskär Övre.  Du följer Griskärs östsida, passerar fyren Griskär Nedre och rundar södra udden. Tvärs över sundet, mot Ringsö, ligger Barnmorskegrundet som säkert har en intressant historia. Runda Griskär och paddla upp i det smala sundet mot Springarholmen, runda Granholmen i söder och upp genom sundet mot Klovskär. Detta område är det mest spektakulära i reservatet med trånga passager, klippor, öppet hav blandat med innerskärgård. Här finns många klipphällar att rasta eller övernatta vid, till exempel på Springarholmens sydsida och Klovskärs västsida. Korsa Krampöfladen, den öppna fjärden du ser framför dig, västerut. Runda Krampö på sydsidan, återigen genom trånga passager mot de mindre holmarna utanför. Nu kommer du tillbaka till den inre skärgårdsleden. Korsa den norrut, se särskilt upp för snabbgående motorbåtar, och paddla in mellan Stora och Lilla Krokholmen tillbaka till flytbryggan där du startade.

Olle Persson