Smultronställen för kajakpaddling i Sverige

Smultronställen för kajakpaddling i Sverige

Vår världsunika kust

Sverige har en mycket lång kust. Den sträcker sig flera hundra mil från norska gränsen i väster, rundar Skåne och Sveriges sydostligaste hörn i Blekinge och når ända upp till Torne älv vid finska gränsen. Sträckan är cirka 250 mil lång oräknat alla vikar och bukter. Räknas alla uddar och vikar med mera blir sträckan mångdubbelt större. Hela sträckan är ett unikt sannskyldigt paradis för turpaddling med kajak. Variationerna och kontrasterna mellan olika kustavsnitt är av naturliga skäl stora. Skärgårdarna i Bohuslän, Blekinge och Svealandskusten med bl.a. Stockholms skärgård är relativt skyddade för vindar. Andra avsnitt såsom Hallandskusten, Skånekusten och större delen av Norrlandskusten är öppen mot havet och ger helt andra upplevelser och utmaningar för turpaddlaren.

Bohuskusten

Bohusläns natursköna skärgård präglas av klippstränder och dito öar och skär utan mycket växtlighet. De kala klipporna är ett signum. Hela kustavsnittet är lämpligt för turpaddling med undantag av området närmast Göteborg. Inloppet till Nordens största hamn är direkt farlig att passera för kanotister. Under brådaste semestertid är dessutom småbåtstrafiken längs kusten, särskilt längs den nord-syd-gående farleden, mycket besvärande. Men undviker man detta är paddlingen här behaglig och erbjuder trevliga upplevelser. Mina egna favoritområden är skärgårdarna kring västkustens största ö Orust och kring Marstrand. På Orust finns flera kajakuthyrare. Du kan exempelvis paddla på västsidan från Gullholmen ner till Käringön i lä för vindar, besöka de genuina gamla fiskelägena och om du så vill känna på havsvågor i sunden mellan öarna ut mot öppet hav. Orust kajak vid Stockens Camping vid Ellös på Orust (www.orustkajak.se) är en av flera kajakuthyrare. Marstrandsskärgården är en av västkustens absoluta pärlor. Den väl samlade arkipelagen kring Marstrandsön, Koön och Instön för att nämna några är väl avgränsad med många smala sund, kanaler, små öar och skär med badklippor. Undvik den öppna Marstrandsfjorden i norr och fjärdarna söder om Albrektsundskanalen. Marstrandskajaker (www.marstrandskajaker.se) hyr ut kajaker; beläget på Södra Strandgatan strax innan färjeläget för färjorna över till Marsstrandsön.

Blekinge skärgård

Blekinge skärgård utgör den sydligaste större och samlade övärlden i Östersjön. Här finns nära tusen öar och skär. Mitt smultronställe här är Hällaryds skärgård strax öster om Karlshamn. Delar av skärgården består av naturreservat avsatt för rörligt friluftsliv. Flera lämpliga startpunkter finns, bland annat Matvik vid Karlshamn och Järnavik. Skärgården är omväxlande och mestadels väl skyddad för vindar. Passagen från Järnavik och Tjärö mot Mjöösund är dock utsatt, särskilt för sydliga vindar. Alböleudde är en ökänd passage. Haröskärv är ett skär strax öster om Harö som vid lugnt väder är värt ett besök. Längst i söder som sista utpost mot öppet hav ligger Tärnö. Gå iland på nordsidan. Badstrand finns på södra sidan. Kajakuthyrning finns i Järnavik (www.paddelkompaniet.se).

Stadspaddling i Kalmar

I sydöstra hörnet av Sverige ligger Kalmar, en gång i tiden landets port ut mot världen. Blekinge var danskt och Göteborg knappt etablerat och länge omstritt. Skärgården strax söder om staden, Västra Sjön, och framförallt hela centrala Kalmar som är uppbyggd på öar med kanaler emellan och omgivet av fjärdar är lämpligt område för dagsturer med kajak. Paddla till exempel vallgraven runt det magnifika Vasaslottet. Vill du göra en längre tur, paddla till Rafshagens camping strax norr om staden. Bra iläggningsplats i centrum är vid Kalmar kajak vid Vattentornsparken. Där kan du även hyra kajak och SUP bräda.

Misterhults skärgård

Vid norra Smålandskusten ligger Misterhults skärgård, en av ostkustens pärlor för turpaddling. En del av området utgör naturreservat, Här finns flera fågelskydds- och sälskyddsområden. Fågellivet är rikt. Skärgården är ganska grund med massor av öar och skär att rasta vid. Flera gamla fiskelägen, nu mestadels sommarbostäder, kan besökas ute på de större öarna. Du kan starta i Blankaholm, vid Hornsudde, i Västervik eller från Lysingsbadet strax utanför Västervik. Kajakuthyrning finns bland annat vid Hornsudde. Exempel på en trevlig dagstur därifrån är att via sundet vid Spårö båk, ett av landets äldsta sjömärken, komma ut till arkipelagen kring Krokö och Idö med f.d. lotsstation.  En inomskärspaddling med mersmak.

S:t Anna

Östergötlands skärgård är bred och omfattar flera kända skärgårdar. Den för paddlare mest kända är S:t Anna Skärgård, min absoluta favorit bland svenska skärgårdar. Denna finskurna arkipelag består av ett gytter av öar som med sina oftast låga profiler kräver att du är noga med navigeringen. Undvik stora farleden så kan du lugnt njuta av stillheten. Översikt får du bäst från Kupa klint, även kallad Missjö kupa, på ön Kupan med ett stenröse på toppen varifrån du har vidunderlig utsikt horisonten runt. Strax utanför ligger öppet hav. Fågellivet är mycket rikt. Här finns gott om havsörn. Starta från Tyrislöts camping eller från S:t Anna skärgårds kajakuthyrning (www.stannakajak.se) vid Tyrislöt; beläget där vägen slutar längst ut på Norra Finnö.

Stendörren i Sörmland

Den Sörmländska skärgården är nästan lika omfattande som Östergötlands men har lite annorlunda karaktär med större öar och öppna fjärdar däremellan. Några mindre arkipelager sticker dock ut med helt annan karaktär; framförallt Stendörren i Nyköpings norra skärgård. Naturreservatet Stendörrens skärgårdsdel är unik i sitt slag. På ett litet område finns skärgårdens olika landskapstyper representerade, från innerskärgård till ytterskärgård. Ett Naturum beläget intill en av ostkustens mest kända farleder förstärker dina egna upplevelser med lättillgänglig information. Det vackra landskapet där hav och land möts ger en intensiv naturupplevelse. Du kan kombinera paddlingsturen med en vandring inom reservatet. På öarna förbundna med fastlandet finns ett stort antal grillplatser och rastplatser. Lägg i kajaken vid Stendörrens flytbrygga för kanoter intill bortre parkeringen.

Stockholms skärgård

Stockholms väldiga skärgård sträcker sig från Landsort i söder till Örskär i norr. Här finns såväl innerskärgård som mellan- och ytterskärgård. Innerskärgården och stora delar av mellanskärgården är dessvärre exploaterade och därmed inte så tillgänglig för allmänheten även om många undantag finns. Ytterskärgården är däremot jungfruliga paddlingsområden men samtidigt mer krävande på grund av utsattheten för vindar. Småbåtstrafiken är också tidvis mycket tät, främst i farlederna. Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (www.skargardsstiftelsen.se) äger och förvaltar dock 12 % av all mark i skärgården och förvaltar 40 naturreservat som är till för allmänhetens friluftsliv. Stiftelsens huvudkontor ligger på Skeppsholmen i Stockholm och ger varje år ut en gratis publikation, en områdesguide, med beskrivningar över alla sina områden. Dessa är utmärkta mål för turpaddling. Mina favoriter i södra skärgården är Järflotta söder om Nynäshamn och arkipelagen runt Långviksskär utanför Nämndö. Reservatet Björnö på Ingarö nås med bil och buss. Där kan du också hyra kajak (www.kajakeriet.com) .  I norra skärgården är reservatet Möjaskärgården ett vidsträckt och spännande paddlingsområde. Utanför Norrtälje är skärgården kring Arholma, Lidö och Fejan ett intressant alternativ. Hit går reguljär båttrafik och kajakuthyrning (www.fejanoutdoor.se) finns på Fejan.

Norrlandskusten

Från Dalälvens utlopp i Gävlebukten i söder sträcker sig den långa Norrlandskusten längs Bottenhavet och Bottenviken ända upp till Torne älv i norr. Denna kust är till stora delar öppen mot havet utan skyddande öar nära kusten. På några kuststräckor finns dock mycket intressanta och spännande områden att paddla genom. Mina egna favoriter är Höga kusten i Ångermanland och skärgården i norra Bottenviken, främst Luleå skärgård.

Höga kusten

Höga kusten-området sträcker sig från Ångermanälvens mynning strax norr om Härnösand upp till Skags udde utanför Örnsköldsvik. Hela området är klassat som världsarv av UNESCO och utgör en mycket unik miljö. Området är ganska begränsat men inrymmer mycket dramatik. Kusten stupar brant ner i havet. Djupa vikar och fjärdar skär långt in i landet. Att paddla här kan bli en rejäl utmaning då det åtminstone i södra delen är långt mellan öarna. Den södra delen, upp till Bönhamn, är väldigt utsatt vid blåsigt väder och det kan vara svårt att gå iland på många ställen. Rekylerande vågor nära stränderna kan bli ett problem.  Kusten är otillgänglig men storslagen i sin vildhet. Men kuststräckan erbjuder också flera mycket intressant besöksmål. Fiskeläget Bönhamn, Högbondens fyrplats, Ulvöarna med röd granit och surströmming, Trysunda med sandstränder och vandrarhem är goda exempel på besöksmål för en paddlare. Bara att uppleva ljuset är fantastiskt! Det sommartid länge kvardröjande släpande kvällsljuset framhäver effektfullt dramatiken i landskapet och Bottenhavets rullande kvällsdyningar. Du kan hyra kajak i bl.a. Bönhamn (www.bonhamnkajak.se)

Luleå skärgård

Norra delen av Bottenviken hyser vår nordligaste skärgård. Öarna ligger förhållandevis glest med stora öppna fjärdar emellan. Flera av öarna är egentligen stora sandrevlar som av landhöjningen nått upp över havsytan. Här är ingen trängsel. Du hittar lätt långa sandstränder där du kan rasta eller övernatta i ensamt majestät. Några favoriter är Junköns nordspets med gästhamn, Storbrändöns sydsida och Hindersön. Sistnämnda hyser restaurangen Jopikgården där lokala läckerheter erbjuds  hungriga kajakpaddlare. Söder om Luleå skärgård, drygt halvvägs till Piteå, ligger min favorit Nord-Mörön där en magnifik sandbank förenat ön med intilliggande Möröskäret. Ett annat mycket intressant mål är Haparanda Sandskär som utgör egen nationalpark. Det ligger långt ut i havet och kräver stabilt lugnt väder för att paddlas till.

Från Bondens fyr har du denna utsikt söderut över Höga Kustens dramatiska landskap.

Landhöjningen vid Höga Kusten har lämnat denna gamla båtlänning långt från stranden. Längs hela detta kustavsnitt ser du på många ställen tydligt effekterna av landhöjningen.