Turpaddling i Sverige

Turpaddling i Sverige

Vår långa kust har unika skärgårdar

Vi svenskar har tur. Vi har nämligen tillgång till en mycket lång kust; både i söder, öster och väster. Hela kuststräckan från Svinesund vid norska gränsen till Haparanda vid finska gränsen är cirka 250 mil lång. Räknas alla vikar och uddar in blir sträckan mångdubbelt större. Längs denna kust finns några av världens största och mest natursköna skärgårdar. Bortsett från delar av Stockholms och Göteborgs skärgårdar är stora delar oexploaterade och tillgängliga för besök. Undviker du juli månad kan du röra dig förvånansvärt ostörd. Och färdas du i kajak kan du i princip nå alla delar av vår kust och våra skärgårdar.

Kajaken är ett utmärkt färdmedel

Kajaken har sitt ursprung på Grönland. Man vet att redan under vår vikingatid på 1000-talet användes kajaken av grönländska jägare och har ända fram till våra dagar varit nödvändig för överlevnad på Grönland. Den första dokumenterade svenska kajaken byggdes 1882 av Carl Smith. Kanoting har således en lång tradition i vårt land inte minst genom många internationella framgångar på tävlingssidan. Intresset har efterhand breddats så att turpaddling kommit att få allt fler utövare. Med turpaddling menas då att färdas med kajak, även kanadensare i lugna vatten, för naturupplevelsens skull antingen på en kortare dagstur eller en flerdagarstur med övernattning i tält i naturen.  Vår unika allemansrätt ger oss stora möjligheter att färdas fritt längs våra kuster men ställer också krav på den enskilde att inte missbruka det förtroende allemansrätten innebär.

Planera din tur

Planera din tur i förväg. Ska du använda egen kajak eller hyra? Att hyra är ett bra alternativ om du inte har tillgång till en egen kajak. Längs våra kuster och i de stora sjöarna finns mängder av kanotuthyrare som också kan förse dig med rätt utrustning och kan ge tips om färdvägar, rast- och övernattningsplatser. Om du inte återkommer till utgångspunkten kan du om så är möjligt behöva beställa hämtning. Har du egen kajak kan du behöva ordna med transport på egen hand tillbaka. Hur ser väderprognosen ut för den tid du kommer att vara ute? Vädret och i synnerhet vinden är helt avgörande för om turen ska bli lyckad eller ens genomförbar.

Några goda råd

Ska du göra en turpaddling över till exempel ett veckoslut bör du tänka på följande:

  • Du bör vara bekväm med den kajak du ska använda; Du bör känna dig säker i den. Provpaddla gärna om du ska hyra en kajak du är obekant med. Är du ovan välj en kajak som är konstruerad att vara stabil.
  • Du måste sitta bekvämt redan från början. Det är svårt att rätta till sitsen eller ryggstödet när du väl är ute på vattnet. Får du domningskänslor i fötterna kan det ibland rättas till med att lägga något sittunderlag på sitsen. Domningar i fingrarna kan undvikas om du regelbundet rätar ut fingrarna under paddlingen. Ryggstöd och roderinställning ska justeras redan på land.
  • Se till att du, eller någon i gruppen om ni är flera, har karta över området. Ha helst också med en kompass som ni vet att använda. Kan ni inte använda den gör den ingen nytta. Följ kontinuerligt med var du befinner dig på kartan.
  • Ha med rätt utrustning. Se till att ha med ett torrt ombyte. De kläder du paddlar kajak i blir alltid våta. När du går iland byter du till torra kläder. Vindtät jacka och mössa med brätten till skydd mot solen är viktiga. Dricksvatten i tillräcklig mängd måste du föra med; i skärgården är dricksvatten ofta en bristvara. Se till att dricka kontinuerligt under turen. Ska du tälta är kupoltält att föredra som alltså inte kräver förankring i marken. Se dock till att lägga in tyngre föremål eller förankra med linor om det går så att tältet inte blåser iväg när ingen är i tältet.
  • Paddlar du i skärgården bör du under båtsäsong i möjligaste mån undvika utprickade farleder av säkerhetsskäl. Här kan trafiken bli tät och kajaker syns mycket dåligt. Ska du ändå följa en farled se till att ligga strax utanför leden.
  • Turkajaker är konstruerade att kunna lastas. Packningen gör att tyngdpunkten sänks så att kajaken blir stabilare och får en jämnare gång i vattnet. Packa så att du har det som behövs först på kvällen ligger längst in i kajaken och det du behöver under dagen är lättare tillgängligt. Det som behövs under själva paddlingen, t.ex. dricksvatten, regnkläder, mössa, smågodis, frukt bör finnas tillgängligt i sittbrunnen. På akterdäck kan du ha en extra vattentät påse med extrakläder, reservpaddel och räddningsattiraljer som pump och eventuell flytkudde. Allt ordentligt fästat i däckslinorna. Skrymmande föremål på akterdäck försvårar dock möjligheterna att ta sig upp i kajaken igen efter en kapsejsning och kan utgöra vind- och vågfång och därmed göra kajaken mindre stabil särskilt vid sämre väder.
  • Ha en fånglina mellan paddeln och kajaken. Tappar du av någon anledning paddeln är det då bara att dra i linan så har du paddeln tillbaka. Paddeln flyter annars lätt iväg utom räckhåll. Utan paddel får du stora problem.
  • Stroppen på kapellet ska vara vänt utåt så att lätt kan få tag i det om du välter.

Allemansrätt och allemansvett

Vår unika allemansrätt ger dig tillträde till praktiskt taget alla svenska farvatten. Du kan gå iland, rasta, bada och övernatta om du inte stör eller förstör. Denna unika rätt kräver ansvar, hänsyn och gott omdöme. Inte störa, inte förstöra är ledord.

Var uppmärksam på fåglars beteende. Undvik att rasta eller slå läger för nära deras bon. Fågelskyddsområden är fredade under vissa tider. Där är det förbjudet att då gå iland, ibland till och med att komma för nära. Färgen på skyltarna anger vilken typ av bestämmelser som gäller. Tidsangivelserna kan skifta från plats till plats. I vissa områden kan allemansrätten vara begränsad, till exempel i vissa naturreservat. Andra naturreservat kan vara avsatta för just för det rörliga friluftslivets behov och där är övernattning tillåten. De bestämmelser som råder i varje sådant område finns angivet på skyltar. Du kan även gå in på respektive länsstyrelses hemsida och få information om detta.

Det är i allmänhet tillåtet att slå läger någon natt förutsatt att du inte stör närboende eller riskerar skada marken. Finns hus i närheten bör man fråga om lov i förväg, särskilt om man utgör en grupp. I naturreservat får man i allmänhet tälta i två dygn om ej annat anges. Läs de skyltar som finns uppsatta. Naturbehov ska i första hand uträttas vid lägerplatsens toaletter om sådana finns. Gräv annars en grop och täck över ordentligt. Ta med allt skräp. Det ska helst inte synas att du varit gäst på platsen efteråt. Lägg inte lösa soppåsar intill en soptunna. Då sprider djuren innehållet i omgivningen. Eldningsförbud råder ofta sommartid, annars är det tillåtet under största försiktighet. Små fältkök är alltid tillåtna. Eldar du, släck omsorgsfullt och elda aldrig direkt på berghällar. Vid landtransport är det ej tillåtet att passera över tomt eller skadekänslig mark. Du får i allmänhet fiska fritt med spö och handredskap utmed Östersjökusten.

turpaddling

Med kupoltält kan du lätt övernatta på en slät berghäll intill vattnet